Statistieken
Afbeelding1.png

Algemene directie statistiek(2017).Kerncijfers: statistisch overzicht van BelgiëGeraadpleegd op 28 november 2017, op http://statbel.fgov.be/nl/binaries/NL_kerncijfers_2017_web_tcm325-284978.pdf

stati%203.png

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. (2016). Herkomstlanden volgens het aantal personen dat enkel- en meervoudige asielaanvragen indienden. Geraadpleegd op 9 november 2017, op https://emnbelgium.be/nl/main-theme/cross-sectional/statistieken

stati%202.png

Economic Statics. (2010). Onderscheid tussen individuen volgens hun huidige nationaliteit: vreemdelingen en Belgen. Geraadpleegd op 9 november 2017, op http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/

statistiek%202.png

EU-SILC – Algemene Directie Statistiek, bewerking SVR (2017) Aandeel en aantal personen in een huishouden in ernstige materiële deprivatie [online tabel] Geraadpleegd op 12 december 2017 van http://www.statistiekvlaanderen.be/

afbeelding%205.png

Exterkate, M. (2014). Migranten en cijfers. Bijblijven, 30, 8-18. Geraadpleegd op 2 december 2017, op https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/article/10.1007/s12414-014-0032-7

statistiek.png

International classification of diseases (2015). Aantallen migranten met icd-diagnose schizofrenie, ontslagen uit een Nederlands instituut voor intramurale psychiatrische zorg, per geboorteland, geslacht en woonplaats in de periode 1978-1996. Geraadpleegd op 26 november 2017, op http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/articles_79pdf.pdf

stati%206.png

Myria. (2017). Migratie in België. In 2017 migratie in cijfers en in rechten (pp. 25). Brussel: Myria.

evolutie.png

Statistics Belgium (2016). Evolutie van het aantal vreemdelingen dat de Belgische nationaliteit heeft vergregen 1948-2016. Geraadpleegd op 14 december 2017, op http://www.myria.be/files/Migratie2016-2-Migratie_in_Belgie_statistische_gegevens.pdf

statistiek%201.png

StatisticsBelgium (2017) Interne en internationale migratie (België en vreemdelingen) sinds 1948 [online figuur] Geraadpleegd op 12 december 2017 van http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/migraties/

belg-vreemdeling.png

Statistics Belgium (2016). Verdeling van de Belgische en vreemde populatie in België op 1 januari 2015. Geraadpleegd op 14 december 2017, op http://www.myria.be/files/Migratie2016-2-Migratie_in_Belgie_statistische_gegevens.pdf

stati%201.png

Willems, P. (2010). Personen met een vreemde nationaliteit. Geraadpleegd op 9 november 2017, op http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/statistieken