Organisaties
Centraal bureau voor de statistiek (CBS) Voert debatten uit op basis van betrouwbare statistische informatie. Ze publiceren statistische informatie die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Contactgegevens: Den haag: Henri Faasdreef 3122492 JP The Hague, postbus 24500 2490 HA Den Haag, tel. algemeen: (070) 337 38 00, Heerlen: CBS-weg 11 6412 EX Heerlen, postbus 4481 6401 CZ Heerlen, tel.algemeen: (045)570. afbeelding%201.png
Centraal orgaan opvang asielzoekers Biedt hen in opdracht van het ministerie van Justitie tijdelijke huisvesting en ondersteunt hen in de voorbereiding op hun toekomst, in Nederland of elders. Het gaat vooral om asielzoekers en vluchtelingen, en om specifieke groepen zoals alleenstaande minderjarige vreemdelingen.Het COA is voor iedereen toegankelijk. Centraal Orgaan opvang asielzoekers Postbus 30203 2500 GE Den Haag T 088-7157000 E ln.aoc|ofni#ln.aoc|ofni 401724d57320d86531c762a760526d06_400x400.jpeg
Centraal planbureau (CPB) Het CPB levert met zijn ramingen en beleidsanalyses een fundament voor het politieke beleidsdebat. Het doet onderzoek naar de Nederlandse economie en het sociaaleconomisch beleid in de breedte.De doelgroep is beleidsmakers en het bredere publiek. Centraal Planbureau, Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag 088-9846000 planbureau.png
LiSER foundation (Living Space for Environmental Refugees) Instituut voor sociaal en economisch onderzoek van relevante beleidskwesties gebaseerd op state-of-the-art wetenschappelijke methodologie. Maison des Sciences Humaines 11, Porte des Sciences L-4366 Esch-sur-Alzette/Belval Liser.jpg
Nederlands Psychologisch Instituut Deze organisatie waakt over de kwaliteit van de psychologie. Het NPI zorgt ervoor dat alle regelgevingen die bestaan in de psychologie worden nageleefd. Aan de hand van verschillende samenwerkingsverbanden met andere organisaties zorgen ze voor een optimale uitwisseling van kennis. Deze organisatie is een dienstverlening die alle belangen van zijn leden behartigt. Tot slot richten ze zich voornamelijk op: jeugd, arbeiders, zieke mensen en mensen met een andere cultuur. Arthur van Schendelstraat 650, 3511 MJ Utrecht (030) 820 15 00 https://www.psynip.nl/ AAEAAQAAAAAAAAUjAAAAJDAxZThiYjQwLTA1NDItNDQyOC1hNzBmLWUwMzUzZGM5MDM5Mw.png
Nidos Nidos voert als onafhankelijke (gezins-)voogdijinstelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers. Nidos is voor iedereen tussen 0 en 12 jaar. Stichting Nidos T.a.v. Opvang en Wonen in Gezinsverband Postbus 13021 3507 LA Utrecht Tel 0885011200 nid-jeugdbescherming-vluchtelingen.jpg
Pharos Pharos houdt zicht voornamelijk bezig met de gezondheidsverschillen onder de Nederlandse bevolking. Ze onderzoeken ook de gezondheid van migranten en zoeken naar gerichte oplossing voor de problemen. Arthur van Schendelstraat 6203511 MJ Utrecht, Postbus 13318 3507 LH Utrecht, (030) 234 9800, ln.sorahp|ofni#ln.sorahp|ofni. afbeelding%202.gif
PISA In elke cyclus worden dezelfde drie cognitieve domeinen onderzocht: leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid. De nadruk ligt steeds op functionele vaardigheden en kennis, die mensen ertoe in staat stellen om actief te functioneren in de maatschappij. / PISA.png
United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD is de conferentie van de Verenigde Naties inzake handel en ontwikkeling. Het is een permanent intergouvernementeel lichaam. UNCTAD heeft zich ontwikkeld tot een gezaghebbend instituut, waarvan de werkzaamheden het helpen vormgeven van de huidige politieke debatten en het denken over ontwikkeling tot doel hebben. Palais des Nations, 8-14, Av. de la Paix, 1211 Geneva 10, Switzerland T: +41 22 917 1234 http://unctad.org/en/pages/home.aspx vn_logo.jpg
United Nations University De missie van de VN-Universiteit is om via gezamenlijk onderzoek en onderwijs bij te dragen aan de inspanningen om de dringende mondiale problemen van de menselijke overleving, ontwikkeling en welzijn op te lossen die de zorg van de VN, de volkeren en de lidstaten zijn. 5–53–70 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-8925 Japan UNU.png
Vluchtelingenwerk Vlaanderen Gespecialiseerd in heel wat thema's rond asiel. Ze zetten druk op het beleid en ondersteunen iedereen die met vluchtelingen werkt en vangen asielzoekers op. Ze komen ook op voor de jonge vluchtelingen. Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel tel.: +32 (0) 2 225 44 00 fax: +32 (0) 2 201 03 76 eb.krewnegnilethculv|ofni#eb.krewnegnilethculv|ofni Vluchtelingenwerk%20Vlaanderen.png
Worldwatch Institute De top doelstellingen van het instituut zijn universele toegang tot duurzame energie en voedzaam voedsel, uitbreiding van ecologisch verantwoorde werkgelegenheid en ontwikkeling en de transformatie van culturen van consumentisme tot duurzaamheid. Worldwatch Institute 1400 16th Street NW, Suite 430 Washington, DC 20036 U.S.A. Worldwatch.jpg