Bronnenlijst

Bronnenlijst van Emma Bombeke

Bhugra, D., Leff, J., Mallett, R., e.a. (1997). Incidence and outcome of schizophrenia in whites, African-Caribbeans and Asians in London. PsychologicalMedicine,27, 791-798.

Blom, J.D., Iris, E.C. (2012). Hallucinations. Sommer.

Bracke, S. (2002). Het verschil kennen: feministische denkwegen uit de neoliberale hallucinaties. Lirias.

Cannon, M., Jones, P.B., & Murray, R.M. (2002). Obstetric complications and schizophrenia: historical and meta-analytic review. American Journalof Psychiatry,159, 1080-1092.

De Hert, M., Hulselmans, J., D’haenens, G., Janssen, F., Sabbe, B., Wampers, M. (2002-2004) Auditieve hallucinaties bij schizofrene patiënten. Lirias.

Dieteren, R. (1962). De migratie in de mijnstreek 1900-1935. Nijmegen: Centrale Drukk.

Dirk, Mark (bijdragers. (2002). Jongeren met schizofrenie. (video). Hilversum: evangelische omroep.

Duin, C., Nicolaas, H., van der Gaag, N.L. (2013). Bevolkingsprognoses 2012-2060. Veronderstellingen migratie. Bevolkingstrends, december 2013/2013, 1-34

Geldof, D. (1965). Superdiversiteit: hoe migratie onze samenleving verandert. Vijfde herziene druk. Leuven: ACCO.

Geuns, A. (1993). De economische effecten van migratie in België (theses). KUL: Faculteit der economische en toegepaste economische wetenschappen.

Hanselaer, J. (29, november, 2017). Gek én geniaal. Het laatste nieuws. Geraadpleegd via Gopress Academic.

Huymans, J. (1995). De gevolgen van migratie op intersectoriële loonverschillen (theses). KUL: Faculteit der economische en toegepaste economische wetenschappen.

Klaveren, M., Tijdens, K. (2015). Migratie in de gezondheidszorg: loonwijzer. Tijschrift over Arbeidsverhoudingen, 26/2015 (1)

Lievens, J. (1996). Krachtlijnen van gezinsvormende migratie. Brussel: VUB, Centrum voor sociologie.

McGrath, J. (1999). Hypothesis: is low prenatal vitamin D a risk-modifying factor for schizophrenia? Schizophrenia Research,40, 173- 177.

Oliemeulen, L., Harm Thung, F. Ongehoord. Garant Uitgevers.

Raes, F., Hermans, D. (2000). Gedragsanalytische en cognitieve benaderingen van wanen en hallucinaties: Een dialectische confrontatie met synthese binnen de functieanalyse. Lirias.

Selten, J.P. (2001). Search for the Causes of Schizophrenia (- Volume5).

Selten, JP. (2002). Epidemiologie van schizofrenie bij migranten in Nederland. Tijdschrift voor psychiater, 44/2002(11), 665-675

Selten, J.P., Sommer, I.E., Aleman, A. (2002). Lateralisatie bij schizofrenie: een meta-analyse. Tijdschrift voor psychiater, 44/2002(2), 107-118

Teleac (bijdrager). (2004). Schizofrenie (DVD). Hilversum: Teleac.

Unknown (1994). Hallucinations after salbutamol inhaler abuse. Reactions Weekly, 516/1994 (1), 2-2

Unknown (1996). Epoetin-alfa may cause visual hallucinations. Inpharma Weekly, 1065/1996 (1), 21-21

Van Boxem, K. (18, november, 2017) Armoede en feestgedruis De Tijd. Geraadpleegd via Gopress Academic

Vets, T. (25, november, 2017). Elke opname in de psychiatrie voelt als een teleurstelling. Gazet van Antwerpen. Geraadpleegd via Gopress Academic

VTM (uitgever). (2009). Mario, psychiatrische patiënt met schizofrenie. (DVD). Vilvoorde: VTM.

Weinberger, D.R., Harrison, P., Wiley, J. (2011). Schizophrenia.

Wijnhoven, P. (1979). Interne migratie in ontwikkelingslanden (theses). KUL: Departement economie.

Zoomers, A. (2013). Migratie en ontwikkeling in Afrika. Internationale Spectator, 67/2013 (3), 2-9317

Bronnenlijst van Eline Boone

Akdeniz, C., Kıplapınar, S., Fatma, S., & Tuzcu, V. (2012). Successful catheter ablation in a newborn with supraventricular tachycardia resistant to medical therapy. The Anatolian journal of cardiology, 12(5), 440.

Allen, G., & Fonagy, P. (2006). Handbook of mentalization-based treatment. Chichester : Wiley.

Altman, N. (2010). Suffering Passion, Together: Commentary on Paper by Peter Shabad. Psychoanalytic Dialogues, 20(6), 730-732.

Bateman, A., & Fonagy, P. (2016). Adversity, attachment, and mentalizing. Comprehensive Psychiatry, 64, 59-66.

Bateman, A., Gunderson, J., & Mulder, R. (2015). Treatment of personality disorder. The Lancet, 385 (9969), 735-743.

Berghout, C., Zevalkink, J., & Jong, J. 2010). Symptomen en persoonlijkheidsproblemen voor, tijdens en na langdurige psychoanalytische behandelingen: een multiplecohort studie. Psychologie & gezondheid, 2, 66-75.

Berghout, C., Zevalkink, J., Katzko, M., & De Jong, J. (2012). Changes in symptoms and interpersonal problems during the first 2 years of long‐term psychoanalytic psychotherapy and psychoanalysis. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 85(2), 203-219.

Brinckman, B. (4 november 2017). Hoe Puigdemont de tijd probeerde te doden in Brussel. De Standaard, 12. Geraadpleegd via Gopress Academic.

Broeke, E., Korrelboom, K., & Meijer, S. (2000). De verborgen agenda van Wouter Gomperts en het Nederlands Psychoanalytisch Instituut. Tijdschrift voor Psychotherapie, 26 (1), 18-20

Camilleri, S. (2017). De l’expérience de la vie facticielle à la philosophie et retour. In S. Camilleri (red.), Part of the Phaenomenologica book series (pp. 1-8). Leuven: Université catholique de Louvain. Geraadpleegd via springerlink.

De Roo, P. (2016). De constructie van het migrantenprobleem: een geschiedenis. Brussel: Academic & scientific publishers.

Etzold, B. (2017). Arbeit trotz Asyl? Erlebte Chancen und Hürden von Geflüchteten beim Zugang zu Arbeit. In B. Etzold (red.), Fluchtpunkt Integration (pp. 319-353). Duitsland: Springer Fachmedien Wiesbaden. Geraadpleegd via springerlink.

Geldof, D. (2015). Superdiversiteit : hoe migratie onze samenleving verandert. Onbekend: Acco.

Gomperts, W. (1992). De opkomst van de sociale fobie : een sociologische en psychologische studie naar de maatschappelijke verandering van psychische verschijnselen. Amsterdam : Bakker.

Gomperts, W. (2006). Migratie in psychoanalyse: over psychoanalytische behandelingen van migranten en vluchtelingen. Assen: Van Gorcum. Geraadpleegd via Google Books.

Koppers, A. (2014). Voorbereiding op het basisexamen inburgering in het buitenland. Nederland: Boom. Geraadpleegd via Google Books.

Kumar, M., & Fonagy, P. (2013). Differential Effects of Exposure to Social Violence and Natural Disaster on Children's Mental Health. Journal of Traumatic Stress, 26(6), 695-702.

Leysen, F. (Prod.) & Balthazar, N. (Reg.). (14 september 2016). I was a normal Person [Documentaire reeks]. Brussel: Vlaamse Radio- en Televisieomroep/Canvas. Geraadpleegd via Itunes beeldbank.

McMillan, E. (2017). Sexual functioning and experiences in young people affected by mental health disorders. Psychiatry Research. Australië: universiteit van Melbourne. Geraadpleegd via Google Scholar.

Meesschaert, A. (2005). Diversiteitsbeleid in Vlaanderen: over inburgering en inwerking [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Sargsyan, R. (2012). Domein migratie en netwerk optimalisatie [bachelorproef]. Geraadpleegd via http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?vid=DOKS&fromLogin=true

Schrooten, M. (2015). Complexe migratiepatronen kleuren de leefwereld van transmigranten [masterscriptie]. Brussel: Odisee. Geraadpleegd via Lirias.

Straetmans, D. (2016). Sociaal kapitaal: een hefboom naar integratie?: in welke mate kunnen menselijke omgevingsfactoren helpen bij de integratie van kandidaat-vluchtelingen? [bachelorproef]. Geraadpleegd via http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?vid=DOKS&fromLogin=true

Struys, B. (4 november 2017). Catalanen gaan niet met stokken en staven Spaanse Belgen te lijf. De Morgen, 42. Geraadpleegd via Gopress Academic.

Thys, M. (2017). On fascination and fear of annihilation. The International journal of psycho-analysis, 98 (3), 633-655.

Thys, M., & Vermote, R. (1995). Trauma en taboe: psychoanalytische beschouwingen over incest. Leuven : Garant, 1995.

Vandezande, V. (2004). Attitudevorming bij allochtonen [masterscriptie]. Gent: Vakgroep Sociologie. Geraadpleegd via Lirias.

Vanduynslager, L., Gonzalez Garibay, M., De Cuyper, P., & Wets, J. (2013). Migratie- en integratietrajecten van Zuid-Europese migranten in Vlaanderen. Een kritische reflectie over intra-EU-mobiliteit en inburgering van EU-burgers versus niet-EU-burgers in beleidsperspectief [digitale presentatie]. Antwerpen: CeMIS congres. Geraadpleegd via Lirias.

Vanhaute, E. (2017). Migratie onder controle?: migranten tussen vrijheid en dwang. Streven, 84 (9), 774-782.

Van Dalen, H., & Henkens, K. (2008). Waarom weg uit Nederland?: hedendaagse emigratie verklaard. Mens en maatschappij, 83 (3), 213-238.

Van der Vliet, R. (2010). Geld maakt nog geen Nederlander: De invloed van werk en inkomen op de identificatie van niet-westerse allochtonen met Nederland. Demos: bulletin over bevolking en samenleving, 26 (2), 6-8.

Vargas, P., Barbier, L., Saez, P., & Piel, M. (2017). Mechanisms for fast cell migration in complex environments. Current Opinion in Cell Biology, 48, 72-78. Geraadpleegd via Science Direct.

Verhaegen, S. (2012). Het beperken van BIAS bij psychodiagnostisch onderzoek van allochtonen: Een inhoudsanalyse van de diagnostische methoden gebruikt bij allochtonen met (het vermoeden van) een arbeidshandicap bij het Gespecialiseerd Arbeidsonderzoekbureau Antwerpen [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Verheugt-Pleiter, J., Schmeets, M., & Zevalkink, J. (2005). Mentaliseren in de kindertherapie: leidraad voor de praktijk. Assen : Van Gorcum.

Vermeulen, R. (Prod.) & Steppe, K. (Reg.). (3 februari 2016). Een kwestie van geluk [TV-uitzending]. Brussel: Vlaamse Radio- en Televisieomroep/Eén. Geraadpleegd via Itunes beeldbank.

Victoria, D. (Prod.) & Vandekerckhove, C. (Reg.). ( augustus 2003). Soap & dishes [Documentaire film]. België: Victoria Deluxe.

Vos, C. (7 oktober 2017). Integratie. de Volkskrant, 57. Geraadpleegd via Gopress Academic.

Voulgaridou, M., Papadopoulos, R., & Tomaras, V. (2006). Working with refugee families in Greece: systemic considerations. Journal of Family Therapy, 28(2), 200-220.

Bronnenlijst van Amber Dekeyser

Exterkate, M. (2014). Migranten en cijfers. Bijblijven, 30, 8-18.

Muijsenbergh M van den, Berkum M van, Bokhoven R van, Smulders E, Stockmann M. Ziekenhuiszorg voor migranten. Optimalisering van kwaliteit en doelmatigheid (businesscase). Utrecht: Pharos, 2013.
Oosterberg EH, Deville´ WLJM, Brewster LM, Agyemang C, Muijsenbergh M van den. Chronische ziekten bij allochtonen. Handvatten voor patie¨ntgerichte zorg bij diabetes, hypertensie en COPD. Ned Tijdschrift Geneeskd 2013;157:A5669.

Vintges M, Brewster L, Dijk L van, Horikx A, Migranten en cijfers 17 Muijsenbergh M van den. Etnische en sociaaleconomische verschillen bij hart- en vaatziekten. TijdschrPraktijkgerFarmacother 2013;2.

Vintges M, Muijsenbergh M van den. Etnische en culturele diversiteit in farmacotherapie. TijdschrPraktijkgerFarmacother 2012;3.

Draak M den, Hosper K, Kosec H, Wieringen J van. Migratie en gezondheid 2012. Feiten en cijfers. Utrecht: Pharos, 2012.

Berkum M van, Smulders E. Migranten, preventie en gezondheidszorg. Utrecht: Pharos, 2010.

Oosterberg EH, Deville´ WLJM, Brewster LM, Agyemang C, Muijsenbergh M van den. Chronische ziekten bij allochtonen. Handvatten voor patie¨ntgerichte zorg bij diabetes, hypertensie en COPD. Ned Tijdschrift Geneeskd 2013;157:A5669.

KWF Kankerbestrijding. Allochtonen en kanker. Sociaal-culturele en epidemiologische aspecten. Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding, 2006.

Beune E. Culturally appropriate hypertension care. From patients’ perspectives towards practical tools. Proefschrift. Amsterdam: Academisch Medisch Centrum (AMC), 2010

Nielen M, Verheij R, Bakker D de, Deville´ W. Vooronderzoek verbetering kwaliteit huisartsenzorg in achterstandsgebieden grote steden. Utrecht: NIVEL, 2007

Linden MW van der, Westert GP, Bakker DH de, Schellevis FG. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht/Bilthoven: NIVEL/ RIVM. 2004.

Brink-Muinen A van den, Dulmen AM van, Schellevis FG, Bensing JM (red). Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Oog voor communicatie: huisarts-patiënt communicatie in Nederland. Utrecht: NIVEL, 2004

Mergaert lut; Arnout Catarina; Exterkate Marja; O’Brien Sioban; Strid Sofia; Leye Els, 2015

Mergaert, L. Arnout, C. Exterkate, M. O’Brien, S. Strid, S. Leye, E. (2015) Estimation of girls at risk of female genital mutilation in the European Union. European institute for gender equality. DOI:10.2839/574638

Jeremy, S. (2008) Filosofie. Breda: Mo’media cop

Stockmann, M. (2011, may). Resection of hepatocellular carcinoma in patients without cirrhosis. The British journal of surgery. (Vol.98(5), pp.703).

Morelli, A. Alexiou, A. Attar, R. Bayar, A. (1993). Geschiedenis van het eigen volk: de vreemdeling in België, van de prehistorie tot nu. Leuven: Kritak.

Kila, B. Van Dorp, E.J. (2013). Emigreren naar Zweden. Leersum: Van Dorp Educatief.

Gillissen, P.L. Het emigratie handboek. (2013). Guide Lines

Wets, J.(2010). Migratie morgen. De gids op maatschappelijk gebied: blad met mening (m/v). 101, 28-34.

Mulder, C.H. (1994). Cohortenbenaderingen van migratie: wanneer zinol? Bevolking en gezin: 1, 26-51

Knipscheer, J.W; Kleber, R.J. (2005). Migranten in de ggz: empirische bevindingen rond gezondheid, hulpzoekgedrag, hulpbehoeften en waardering van zorg. Tijdschrift voor psychiatrie: 47, 753-759.

Peeters, T. (2015). Alles is anders: onderzoek naar noden en behoeften van Syrische en Iraakse asielzoekers omtrent hun toekomst. (eindwerk). Campus sociale school Heverlee: UC Leuven-Limburg.

Fleurbaey, P.(2012). Leven als asielzoeker en dakloze in Parijs: Hulpverleningsmethodieken die aansluiten bij de noden van asielzoekers. (eindwerk). Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven.

Kelchtemans, K. (2016). De creatieve kit in het wereldklasje: een kit met creatief materiaal de sociaal-emotionele ontwikkeling van vluchtelingenkinderen in het onderwijs te bevorderen. (eindwerk). Campus sociale school Heverlee: UC Leuven- Limburg.

Meireman, K. Meuleman, B. Billiet, J. (2005). Immigratie en asiel: opvattingen en houdingen van Belgen, Duitsers, Nederlanders en Britten in het Europees Sociaal Survey. KU Leuven, centrum voor Sociologisch onderzoek (CeSO)/Hiva (Leuven).

Touquet, H. Wets, J. (2013). Context, drijfveren en opportuniteiten van Midden- en Oost-Europese immigratie. Een exploratief onderzoek met focus op Roma. Leuven: HIVA

Jacobs, D. Adam, I. Florence, E. Van der Straeten, T. (2004). Het Belgische wetenschappelijke onderzoek naar het onderzoeksdomein van de immigratie en integratie: een algemeen overzicht: 1949-2002. Gent: Academia Press
Minjie, L. Takeshi, H. Yuan Pik, C. (2017). International migration and social pain responses. Personality and individual differences: 109, 137-141.

Docquier,F. Lodigiani, E. Rapoport, H. Schiff, M. (2016). Emigration and democracy. Journal of development economics. 120, 209-22

William, A. (1986). Human migration. Beverly Hills (Calif.) by Sage.

Vos, C. (30, sept, 2017). Legale migratie. De volkskrant, 57

Bossema, W. (28, sept, 2017). 50 duizend vreemdelingen legaat toelaten is suikerspin. De volkskrant, 8

Peeperkorn, M. (27, sept, 2017). Eu wil 50.000 vluchtelingen opnemen. De Morgen, 1

Ypenburg, I. (2009). De multiculturele persoonlijkheid als gevolg van adoptie en migratie. Uitgeverij Van Gorcum.

Yerden, I. (2000). Zorgen over zorg: traditie, wetenschapsrelatie, migratie en verzorging van Turkse ouderen in Nederland. Het spinhuis.

Lucassen, J.M.W.G. (2012). Winnaars en verliezers. Een nuchtere balans van 500 jaar migratie. Bert bakker.

Phlypo, H.(Prod). & Vuylsteke, C. (Reg). (2013). The art of becoming [film].Brussel: Clin d’oil films.

Dehandschutter, S. (Prod). & Khalifeh, M. (Prod). (2014). Reis naar Marokko. [documentaire]. Brussel: VRT. Canvas

Tania, N. (Prod). & Schneider, M. (Prod). & Schmidt, M. (Reg). Arbeidsmigratie: probleem of oplossing. [documentaire]. Nederland: VRPO

Ceulemans, E. (26 september 2017). Bekijk hier exclusief de trailer van ‘Zagros’. Eerste langspeelfilm van ‘Baghdad Mesi’- regisseur gaat in première op film fest Gent. De Morgen.

4 MEI 2016. - Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en <migratie> en
tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. Belgisch staatsblad.

23 DECEMBER 2009. - Wet houdende diverse bepalingen inzake <migratie> en asiel. Belgisch staatsblad.

7 JUNI 2007. - Wet houdende instemming met Resolutie 997, aangenomen door de Raad van de IOM tijdens zijn 421e vergadering op 24 november 1998, tot wijziging van het Statuut van de Internationale Organisatie voor <Migratie> (IOM). Belgisch staatsblad.

28 DECEMBER 2006. - Wet houdende instemming met het verdrag tussen het Koninkrijk Belgiė, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale <migratie>, en met de bijlagen, gedaan te Prüm op 27 mei 2005. Belgisch staatsblad.

5 SEPTEMBER 2001. - Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Internationale Organisatie voor <Migratie> betreffende de voorrechten en de immuniteiten van deze organisatie in België, ondertekend te Londen op 4 december 1996 tot wijziging van het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Intergouvernementeel Comité voor Europese <Migratie>, ondertekend te Genève op 2 juli 1973. Belgisch staatsblad.
Exterkate, M. (2014). Migranten en cijfers. Bijblijven, 30, 8-18.

Bronnenlijst van Elise Platteeuw

Mooren, G.T.M.; Wolters, W.H.G.; Kleber, R.J. & Van Willigen, L.H.M. (1993). Vluchtelingenkinderen in Nederland: een onderzoek naar knelpunten in de opvang en hulpverlening. Utrecht

Wolters WHG. Gevolgen van trauma’s bij kinderen en adolescenten. In: Petra GH, Aarts W, Visser D (red). Trauma: diagnostiek en behandeling. Houten, Diegem: Bohn Stafleu van Loghum, 1999;171-84.

Willigen, LHM. (2003). Gevluchte kinderen- preventie van ziekte en bevordering van de gezondheid. Ede: stichting MOA Oost Nederland.

Lely, J.C.G. & van den Heuvel-Wellens, D.J.F. (2002). Psychosociale zorg voor vluchtelingen en asielzoekers: een handleiding. Assen: Van Gorcum

Mooren, T.(2008).Beter beginnen: Een psycho-educatief programma voor vluchtelingen en asielzoekers. Houten : Bohn Stafleu van Loghum : Imprint Bohn Stafleu van Loghum

De Vries, S.(2000). Psychosociale hulpverlening en vluchtelingen. Utrecht : Pharos

Devillé, A.(2006). De onzichtbare rechteloze klasse: de leef- en belevingswereld van mensen zonder wettig verblijf in Vlaanderen en Brussel.Tijdschrift voor sociologie,2, 131-156

Ramackers,J.(1996) De onzichtbaren: illegaliteit op de agenda: een onderzoek. Tijdschrift voor welzijnswerk,jrg.20 nr 194, 27-43

Vandevelde,T.(1999). Migranten en vluchtelingen, Ethische perspectieven :nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor christelijke ethiek ,Jrg 9 nr 1,3-7

Mommerency, J.(2007). Asielzoekers in een lokaal opvanginitiatief: psychosociale begeleiding van asielzoekers in een L.O[Theses]. Kortrijk: Ipsoc

Coessens,L.(2017).Welke ergotherapeutische behandelmethode heeft het meeste effect op het verbeteren van het welzijn van asielzoekers met een posttraumatische stressstoornis?[bachelorproef].Brussel:Odisee

Verhulst,A.(2004). De dubbele kwetsbaarheid van vrouwelijke asielzoekers[Theses].Kortrijk: Ipsoc

Wets,J.(2001). Migratie en Asiel: vluchten kan niet meer. Syntheserapport van een onderzoeksproject inzake het migratie- en asielbeleid in België.Brussel: Koning Boudewijnstichting.

Flobets,M; Hubeau,B. & Vanheule,D.(2002). Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen. Brugge:Die keure

Wets,J.(2001). Vroegtijdige waarschuwing van vluchtelingen- en migratiestromen.Brussel: Koning boudewijnstichting.

Aimee,C.&Kalena,E.(2015). Handbook of the Economics of International Migration.(pp. 585-658) (1ste druk).Oxford: Elsevier B.V.

Mørland,T.& Skjerven; S.A.(2015). Understanding Global Higher Education. Europe: a European Qualifications Passport for Refugees(pp.119-121) (37).Rotterdam: Sense Publishers.

MacPherson,D.W & Gushulak,B.D.(2017). The Travel and Tropical Medicine Manual. Health Screening in Immigrants, Refugees, and International Adoptees(pp.260-270)(5de druk).Oxford: Elsevier B.V.

(20 november 2017). Van Calais naar Boom.Gazet van Antwerpen,0.Geraadpleegd viahttps://academic.gopress.be

(20 november 2017). Fedasil zet gezin met kind van 5 en 1 op straat. Het nieuwsblad,0.Geraadpleegd via https://academic.gopress.be

(20 november 2017). Inwoners van Lesbos staken: “Lesbos is een eiland, geen gevangenis”. De redactie,0.Geraadpleegd via https://academic.gopress.be

Psychische en lichamelijke gezondheidsproblemen van en gebruikvan zorg door Afghaanse, Iraanse en Somalische asielzoekers en vluchtelingen.(2006). Geraadpleegd op 20 november 2017, op https://www.narcis.nl/publication/RecordID/publicat%3A2626

Verslag van de Quick scan van ‘het kind en het asielbeleid’ in de praktijk.(2003) Geraadpleegd op 20 november 2017, op http://www.mighealth.net/nl/images/1/17/Loes.pdf

De schade die kinderen oplopen als zij na langdurig verblijf in Nederland gewongen worden uitgezet.(2006) Geraadpleegd op 20 november 2017, op http://www.eerlijkkinderpardon.nu/images/20/274.pdf

Rutter,J. (1998). Om je thuis te voelen: de integratie van vluchtelingen in Europa : een videopakket voor jongeren in onderwijs en jeugdwerk[Video]. Brussel : UNHCR.

Vrt, canvas.(2012). Go back to where you came from. [Programma].Brussel: Canvas.

Brems, P.& Delcour, L.(2007). De eerste dag. [Programma]. Brussel: VRT Eén.

Algemene directie statistiek(2017).Kerncijfers: statistisch overzicht van België.Geraadpleegd op 28 november 2017, op http://statbel.fgov.be/nl/binaries/NL_kerncijfers_2017_web_tcm325-284978.pdf

Eurostat (2017). Statistieken over migratie en migrantenbevolking. Geraadpleegd op 28 november 2017, op
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/nl#Meer_informatie_van_Eurostat

CGVS (2017). Cijfers. Geraadpleegd op 28 november 2017, op http://www.cgvs.be/nl/cijfers

Bronnenlijst van Emma Thomas
Kremer, M. (2016) Sociale zekerheid ‘migratie-proof’. Lieshout, Peter van ed. (Red) Sociale (on)zekerheid, de voorziene toekomst Amsterdam: Amsterdal University Press

Beer, P. de & Koster, F. (2007). Voor elkaar of uit elkaar? Individualisering,
globalisering en solidariteit.
Amsterdam: Aksant.

Engelen, E. (2004). Hoe openheid en bescherming te combineren? Pleidooi
voor een ‘burgerschapstrap’.
Migrantenstudies, 20(91), 2-21.

Entzinger, H. & Meer, J. van der (red.) (2004). Grenzeloze solidariteit. Amsterdam:
De Balie.

Jennissen, R. (red.) (2011a). De Nederlandse migratiekaart. Achtergronden
en ontwikkelingen van verschillende migratietypen.
Den Haag: Boom
Juridische uitgevers.

Nyfer (2010). Budgettaire effecten van immigratie van niet-westerse allochtonen.
Rapport in opdracht van de kamerfractie van de pvv.
Utrecht: Nyfer.

Berghman, J. & Schoukens, P. (red.) (2011). The social security of moving
researchers.
Leuven/Den Haag: Acco.

Borjas, G. (1999a). Immigration and welfare magnets. Journal of Labor
Economics,
17, 607-637.

Ferrera, M. (2005). The Boundaries of Welfare. European Integration and the
new Spatial Politics of Social Protection.
Oxford: Oxford U.P.

Engbersen, G., Ilies., M., Leerkes, A., Snel, E. & Meij, R. van der. (2011).
Arbeidsmigratie in vieren. Bulgaren en Roemenen vergeleken met Polen.
Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam

Freeman, G. (1986). Migration and the political economy of the welfare
state. The Annals of the American Academy of Political and Social Science,
485(1),
51-63.

Kremer, M. (2013). Vreemden in de verzorgingsstaat. Hoe arbeidsmigratie en
sociale zekerheid te combineren.
Den Haag: Boom/Lemma.

Lucassen, L. & Lucassen, J. (2011). Winnaars en verliezers. Een nuchtere balans
van vijfhonderd jaar immigratie.
Amsterdam: Bert Bakker.

oecd (2012). Settling In. oecd Indicators of Immigrant Integration 2012.
Parijs: oecd.

Oorschot, W. van (2006). Making the difference in social Europe: Deservingness
perceptions among citizens of European welfare states.
Journal of
European Social Policy, 16(1). 23-42.

Roodenburg, H., Euwals, R. & Rele, H. ter (2003). Immigration and the Dutch
Economy.
Den Haag: cpb.

Kremer, M. (2005). Vrijheid verplicht (over tevredenheid en de grenzen van keuzevrijheid). Plaats : Van Gennep (Amsterdam)

Entzinger, H. (2008). De lat steeds hoger (de leefwereld van jongeren in een multi-etnische stad). Plaats: Van Gorcum (Assen)

Engelen, E. (2012). Multiculturalism and Settlement: The Case of Dutch Postcolonial Migrant Organisations. Geraadpleegd op 29 november 2016, van https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12134-011-0196-2

Patel, S.(2016). Psychotherapy for immigrant youth. Geraadpleegd van https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-24693-2

Kombouri, T., & Leistra, G.(2016). Vrouw in het blauw : noodkreet van een politieagente. Geraadpleegd van https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-24693-2

Van Lieshout, P.(2016). sociale (on)zekerheid. doi:10.5117/9789462984608

Kool, J. (2002). Asielzoeker: klant tegen wil en dank. geestelijke volksgezondheid, 2002(57), 24-34. Geraadpleegd van (http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=32LIBIS_ALMA_DS71154214820001471&indx=2&recIds=32LIBIS_ALMA_DS71154214820001471&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&rfnGrpCounter=1&vl(79892545UI0)=any&query=any%2Ccontains%2Casielzoeker&dscnt=1&search_scope=ALL_CONTENT&scp.scps=scope%3A%28SCOPE_773%29%2Cscope%3A%28KHBO_P%29%2Cscope%3A%28%22KATHO%22%29%2Cscope%3A%28EBL%29%2Cscope%3A%2832LIBIS_ALMA_DS_P%29%2Cprimo_central_multiple_fe&vid=VIVES_KATHO&fctV=articles&qb=1512470004.54093&institution=KATHO&bulkSize=10&rfnGrp=1&tab=all_content_tab&fctN=facet_rtype&fromDL=&lang=eng&vl(freeText0)=asielzoeker&dstmp=1512470010884&gathStatIcon=true

Van Loghum, B. (2008). 657 Aanvragen Van Sociale Zekerheid En Zorg Simpeler. Zorg en financiering, 8(7), 136-137. Geraadpleegd van (https://link.springer.com/article/10.1007/BF03096893)

Pacolet, J. (2008). Het maatschappelijk draagvlak voor de verzorgingsstaat & sociale bescherming. De gids op maatschappelijk gebied : blad met mening (m/v), 99(7), 5-11. Geraadpleegd van (http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=32LIBIS_ALMA_DS71162218490001471&indx=7&recIds=32LIBIS_ALMA_DS71162218490001471&recIdxs=6&elementId=6&renderMode)

Geerkens, B. (2016) Omgaan met agressief gedrag: praktijkonderzoek binnen een opvangstructuur voor asielzoekers. UC Limburg, Diepenbeek, België. Geraadpleegd via (http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_local3&fctV=Bachelor+in+de+orthopedagogie&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&frbg=&&indx=1&fn=search&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(DoKS)&mode=Basic&vid=DOKS&ct=search&srt=rank&tab=doks_tab&vl(freeText0)=asielzoeker&dum=true&dstmp=1512821111111

Schouterden, S., Appels, T., Van Nuffelen, M., & Ceyssens, K. (2010) Het filosofie atelier. Katholieke hogeschool Limburg, België. Geraadpleegd via (http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_local3&fctV=Bachelor+in+de+orthopedagogie%3a&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&frbg=&&fn=search&indx=1&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(DoKS)&vid=DOKS&mode=Basic&ct=search&srt=rank&tab=doks_tab&dum=true&vl(freeText0)=keuzevrijheid&dstmp=1512821486607)

Hellings, A. (2014) Gedwongen migratie en migratieprocessen : uiteenzetting en vergelijkende studie tussen Estland en België. Thomas More Kempen, Geel, België. Geraadpleegd via (http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=doks_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=DOKS&frbg=&vl%28freeText0%29=migratiebeleid&scp.scps=scope%3A%28DoKS%29

Hooghe, M., & de Vroome, T. (2015) The Perception of Ethnic Diversity and Anti-immigrant Sentiments: A Multilevel Analysis of Local Communities in Belgium. Geraadpleegd op 9/12 van (http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&rfnGrpCounter=2&query=any%2Ccontains%2Cimmigrant&indx=1&fn=search&search_scope=Lirias&dscnt=0&scp.scps=(scope%3A(lirias_books)%20OR%20scope%3A(LIRIAS_BOOKS))%20OR%20(%20scope%3A(LIRIAS)%20AND%20facet_rtype%3A(%27books%27)%20)%2C(scope%3A(lirias)%20OR%20scope%3A(LIRIAS))&vl(194385022UI0)=any&vid=Lirias&institution=KUL&ct=search&bulkSize=10&qb=1512822027.38637&tab=default_tab&lang=eng&vl(freeText0)=immigrant&dstmp=1512822063490&fromDL&fctIncV=Belgium&mulIncFctN=facet_topic&rfnIncGrp=2#)

Van Den Broucke, S., Wets, J., & De Cuyper, P. (2015) Toelatingsvoorwaarden voor derdelanders in België. Een beschrijving van het overkoepelende EU-rechtskader en vergelijking met andere EU-lidstaten. Geraadpleegd op 9/12 van (http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_topic&fctV=Belgi%C3%AB&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&frbg=&&indx=1&fn=search&dscnt=0&scp.scps=(scope%3A(lirias_books)%20OR%20scope%3A(LIRIAS_BOOKS))%20OR%20(%20scope%3A(LIRIAS)%20AND%20facet_rtype%3A(%27books%27)%20)%2C(scope%3A(lirias)%20OR%20scope%3A(LIRIAS))&mode=Basic&vid=Lirias&ct=search&srt=rank&tab=default_tab&vl(freeText0)=migratiebeleid&dum=true&dstmp=1512822901059)

Loopmans, M., & Stuyck, K. (2002) Vrije plaatsen in de herberg, of rest er alleen de stal? Bedenkingen over leefbaarheid en het spreidingsbeleid voor asielzoekers. Geraadpleegd op 9/12 van (http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_topic&fctV=Leuven&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&frbg=&&indx=1&fn=search&dscnt=0&scp.scps=(scope%3A(lirias_books)%20OR%20scope%3A(LIRIAS_BOOKS))%20OR%20(%20scope%3A(LIRIAS)%20AND%20facet_rtype%3A(%27books%27)%20)%2C(scope%3A(lirias)%20OR%20scope%3A(LIRIAS))&mode=Basic&vid=Lirias&ct=search&srt=rank&tab=default_tab&vl(freeText0)=asielzoeker&dum=true&dstmp=1512823099752)

De Wit, H., & Altbach, P., (2016) Europe: the Syrian Refugee Crisis and Higher Education. Mihut, G., Altbach, P., & De wit, H. (Red) Understanding Global Higher Education. Plaats : SensePublishers Rotterdam Geraadpleegd op 9 december 2017 van https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-6351-044-8_24

Palier, B. (2009) L’europe et les états providence. Sociologie du travail, jaargang 51, 518-535 Geraapleegd op 9 december 2017 van https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003802960900106X

Zürcher, M. (1995) Der Mythos der Gemeinschaft: René König als Emigrant in der Schweiz. Geraadpleegd op 9 december 2016 van https://scholar.google.be/scholar?q=emigrant&hl=nl&lr=lang_de&as_sdt=0

De Wolf, L. (2017) Franken over Imam: “Geen rapporten gezien waarin staat dat we ons vergist hebben”. De Redactie. Geraadplgeed op 10 december 2017 van
https://academic.gopress.be/nl/search-article

Stockman, E. (2017) De vlucht vooruit Humo. Geraadpleegd op 10 december 2017 van https://academic.gopress.be/nl/search-article

Ouariachi, J. (2017) Verdomme wat schreef die man mooi over treinen. De Morgen. Geraadpleegd op 10 december 2017 van https://academic.gopress.be/nl/search-article

Kremer, M. (2017) De zorgvriendelijke stad vergt zware ingrepen. Geraadpleegd op 10 december 2017 van https://www.socialevraagstukken.nl/?s=monique+kremer

Kremer, M. (2013) Vreemden in de verzorginsstaat: hoe arbeidsmigratie en sociale zekerheid te combineren. Plaats : Boom Lemma Geraadpleegd op 10 december 2017 van https://books.google.be/books?id=cCN-ngEACAAJ&dq=monique+kremer&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjhp72CzP_XAhXIIuwKHSW0AH4Q6wEIMTAB

Kremer, M. (2005) How welfare states care : Culture, gender and citizenship in Europe. Geraadpleegd op 10 december 2017 van https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/7353

Nevejan, M. (auteur/maker). (2010) De prik en het meisje [DVD-video] Plaats: Hilversum: Human

Balthazar, N. (auteur). (2016) I was a normal person. [video] Plaats: canvas

Bergman, S. (2016) Wit is ook een kleur. (video) Plaats : NPO

Steunpunt asiel & migratie (2015) Vluchtelingenkinderen in het onderwijs (informatiedocument) Mechelen: auteur

Bronnenlijst van Amber Van Houtte

Neuteleers, S. (2008). Milieuvluchtelingen: betekenis, verantwoordelijkheden en beleidsopties. Oikos, 46, 13-25

“Het gaat bij milieuvluchtelingen enerzijds om vervolging of, in andere woorden, om intentionele schade.” (Neuteleers, 2008, p.16)

Belgische Senaat, “Voorstel van resolutie om het statuut van milieuvluchteling in de internationale verdragen te erkennen (Ingediend door de heer Philippe Mahoux)”, document Belgische Senaat 2005-2006, (2006), 3-1556/1. [tekst beschikbaar op: www. senate.be]

Black, Richard, “Environmental refugees: myth or reality?”, in: New Issues in: Refugee Research, UNHCR Working Paper No. 34 (2001). [tekst beschikbaar op www.unhcr. org]

Brown, Lester, “Hundred of millions to be made homeless by rising sea levels”, in: The Ecologist, March (2004), 8.

Conisbee, Molly and Simms, Andrew, Environmental Refugees. The Case for Recognition. London: nef (new economics foundation) pocketbook, 2003. [tekst beschikbaar op: www.neweconomics.org]

Hugo, Graeme, “Environmental concerns and International Migration”, in: International Migration Review, 30 (1996) 4, 105-131.

Neuteleers, S. Over het nut en onnut van de term 'milieuvluchteling'. Filosofie & praktijk: praktische problemen - in filosofisch perspectief., jrg. 28, nr. 5 (2007), p. 49-58

Black, R. (2011). Migration as adaptation: mobility can bring opportunities for coping with environmental change. Nature, P.447(3)

Myers, N. (2002). Environmental refugees: a growing phenomenon of the 21st century. Philosophical transactions of the Royal Society of London. p. 609-13

Devolder, K. (2015). Archief van Fedasil Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers. Brussel: Algemeen Rijksarchief

Pelfrene, E., Van Peer, C. (2014). Internationale migraties en migranten in Vlaanderen. Brussel : Studiedienst van de Vlaamse Regering

Bloemen, E., Vloeberghs, E. (2013). Gun ons de tijd…: werkboek psychosociale begeleiding bij hervestigde vluchtelingen. Utrecht : Pharos

Odé, A., Witvliet, M. (2014). Helpt inburgering migranten op de arbeidsmarkt?. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, Vol.30(4), p.324-340

Oers, R. (2015). Inburgeringsvoorwaarden en Europees recht: the end of the Wib as we know it? Een analyse van de mogelijke gevolgen van de relevante bepalingen van Europees recht voor de Nederlandse Wet inburgering in het buitenland. Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, vol. 21, p. 32-37

Degroote, A. (2015). Integratie & inburgering in bestuursperiode 2014-2019. In: Binnenband, 19, p. 9-13

De Jongh, J. (2013). Gehechtheid bij vluchtelingenkinderen: Een exploratie van het gebruik van de migratie-specifieke gehechtheidsmeting ATST. [theses]. Leuven: KU Leuven.

Van Hemelrijck, S. (2016). Ideologie en taal: politiek discours rond asiel en migratie. [theses]. Leuven: KU Leuven.

Bienstman, A. (2017). De houding van jongeren met een migratie-achtergrond ten aanzien van de politie: een kwalitatief onderzoek in Antwerpen. [theses]. Leuven: KU Leuven.

Bossens, N., Platteau, E., Fress, W., Pattyn, V., Hondegham, A. (2016). De bekendheid en het imago van vrijwillige terugkeer bij irreguliere migranten en hun vertegenwoordigers in België. Leuven: KU Leuven Instituut voor de Overheid.

Meireman, K., Wets, J., Billiet, J., De Witte, H. (2002). Het Calimero-effect: de houding van de Belgen ten opzichte van asielzoekers, asielcentra en het asielbeleid. Leuven: HIVA-K.U.Leuven

Foblets, M.-C., Vanbeselaere, N. (2006). Asielzoekers en terugkeer : een kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Brussel: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Lokman, B. (2017). Application of the Concept of Necessity to Justify the Establishment of Safe Zones to Prevent Large-Scale Refugee Outflows. Part of the SpringerBriefs in Law book series (BRIEFSLAW)

Semere, W., Agrawal, P., Yun, K., Di Bartolo, I., Annamalai, A., Ross, J. (2017). Factors Associated with Refugee Acute Healthcare Utilization in Southern Connecticut. Journal of Immigrant and Minority Health.

Derluyn, I. (2009). Mental Health Problems in Separated Refugee Adolescents. Journal of Adolescent Health, Volume 44, Issue 3, p.291-297

Verhoef, K. (13 Apr. 2017). Algemeen Dagblad, p. 28

Tieleman, Y. (04 Okt. 2017). Algemeen Dagblad/Amersfoorte Courant, p.41

Klaassen, N., De Jonge, L.(30 Jun. 2017). Algemeen Dagblad, p.1

Neuteleers, S. (2015). Talking money: How market-based valuation can undermine environmental protection. Ecological Economics. vol. 117, p.253-260. Geraadpleegd via Gopress

Neuteleers, S. (2010). Institutions versus lifestyle: do citizens have environmental duties in their private sphere?. Environmental Politics, vol. 19, issue 4, p. 501-517

Deliège, G., Neuteleers, S. (2015). Should Biodiversity be Useful? Scope and Limits of Ecosystem Services as an Argument for Biodiversity Conservation. Environmental Values. Vol 24, nr. 2

Rutter, J. (auteur/maker). (1998). Om je thuis te voelen: de integratie van vluchtelingen in Europa : een videopakket voor jongeren in onderwijs en jeugdwerk [video]. België: UNHCR

VRT, canvas.(2012). Go back to where you came from. [Programma]. Brussel: Canvas.

VRT. Één. (2006). Op de vlucht voor de dood. [DVD-video]. Brussel: VRT Één

KATER. (2106). Opbouwwerk in Brussel van 2016 tot 2020. Tijdschrift OW Brussel. TS nr. 114, Jr. 33

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van beroepskaarten en de samenstelling van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen (B.S.13/04/2015). Vlaamse Codex

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen (B.S.19/11/2015). Vlaamse Codex

Decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (1) (B.S.07/05/2015). Vlaamse Codex

Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 (B.S.03/07/2015). Vlaamse Codex

Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid (B.S.26/07/2013). Vlaamse Codex

Statistics Belgium (2016). Verdeling van de Belgische en vreemde populatie in België op 1 januari 2015. Geraadpleegd op 14 december 2017, op http://www.myria.be/files/Migratie2016-2-Migratie_in_Belgie_statistische_gegevens.pdf

Statistics Belgium (2016). Evolutie van het aantal vreemdelingen dat de Belgische nationaliteit heeft vergregen 1948-2016. Geraadpleegd op 14 december 2017, op http://www.myria.be/files/Migratie2016-2-Migratie_in_Belgie_statistische_gegevens.pdf

Bronnenlijst van Gwen Verlinden

Stevens, G.W.J.M., Vollebergh, W.A.M., Pels, T.V.M., & Crijnen, A.A.M. (2005). Patronen van acculturatie en probleemgedrag bij Marokkaanse jongeren in Nederland. Nederlands Tijdschrift Psychologie, 60, 153-163.

Aycan, Z., & Kanungo, R.N. (1998). Impact of acculturation on socialization beliefs and behavioral occurrences among Indo- Canadian immigrants. Journal of Comparative Family Studies, 29, 451-467.

Andriessen, I., & Phalet, K. (2002). Acculturation and school success: A study among minority youth in the Netherlands. Intercultural Education, 13, 21-36.

Centraal Bureau voor de Statistiek (2001). Statline, 21 januari 2003 (http://statline.cbs).

Berry, J.W. (1990). Psychology of Acculturation. In J.J. Berman (Ed.), Cross-cultural perspectives: Nebraska symposium on motivation 1989 (pp. 201-234). Lincoln/London: University of Nebraska Press.

Wong, S.K. (1999). Acculturation, peer relations, and delinquent behavior of Chinese-Canadian youth. Adolescence, 34, 108-119.
Verhulst, F.C., Ende, J. van der, & Koot, H.M. (1996). Handleiding voor de CBCL/4-18. Rotterdam: Erasmus MC/Sophia: Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Shen, B.J., & Takeuchi, D.T. (2001). A structural model of acculturation and mental health status among Chinese Americans. American Journal of Community Psychology, 29, 387-418.

Ghuman, P.A.S. (2000). Acculturation of South Asian adolescents in Australia. British Journal of Educational Psychology, 70, 305-316.
Vijver, F.J.R. van de , Helms-Lorenz, M.,& Feltzer, M.J.A. (1999). Acculturation and cognitive performance of migrant children in the Netherlands. International Journal of Psychology, 34, 149-162.

Sam, D.L.000). Psychological adaptation of adolescents with immigrant backgrounds. Journal of Social Psychology, 140, 5-25.

Faragallah, M.H., Schumm, W.R., & Webb, F.J. (1997). Acculturation of Arab-American immigrants: An exploratory study. Journal of Comparative Family Studies, 28, 182-203.

Eyou, M.L., Adair, V., & Dixon, R. (2000). Cultural identity and psychological adjustment of adolescent Chinese immigrants in New Zealand. Journal of Adolescence, 23, 531-543.

Kvernmo, S., & Heyerdahl, S. (2003). Acculturation strategies and ethnic identity as predictors of behavior problems in arctic minority adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 42, 57-65.

Ward, C., & Rana-Deuba, A. (1999). Acculturation and adaptation revisited. Journal of Cross-Cultural Psychology, 30, 422- 442.

Rudmin, F.W., & Ahmadzadeh, V. (2001). Psychometric critique of acculturation psychology: The case of Iranian migrants in Norway. Scandinavian Journal of Psychology, 42, 41-56.

Van Lieshout, M. (2004). De pedagogische onmacht van de samenleving: Wilma Vollebergh, hoogleraar cross-culturele pedagogiek. Jeugd en co : voor professionals in de jeugdsector, 30-34.

Pels, T. (2010). Loubna en haar dochter: twee generaties Marokkaanse kleuters. De wereld van het jonge kind : vakblad voor ontwikkeling, opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen, 37, 7-10.

Bakker, I., Distelbrink, M., Pels, T., & Los, V. (2013). Maatwerk voor risicojeugd. Utrecht: Verwey-Jonker instituut.

Berry, J.W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. Applied Psychology-An International Review-Psychologie Appliquee-Revue Inte, 46, 5-34.

Berry, J.W. (2010). Intercultural Relations and Acculturation in the Pacific Region. Journal Of Pacific Rim Psychology, 4(2), 95-102.

Geldof, D. (2014). Superdiversiteit: hoe migratie onze samenleving verandert (3de-4de druk). Leuven : Acco.

Vervliet, M. (1992). Migratie eeuwenoud. Brussel : ACV.

Yüksel, V. (2014). Nergens beter dan thuis: 50 jaar migratie in België: een verhaal van ontgoocheling en hoop. Gent : Borgerhoff & Lamberigts.

Wets, J. (2010). Migratie morgen. De gids op maatschappelijk gebied : blad met mening (m/v), 101, 28-34.

Mulder, C.H. (1994). Cohortenbenaderingen van migratie: wanneer zinvol?. Bevolking en gezin, 1, 26-51.

De Kesel, G. (1997). Migratie: een ingrijpend proces? Migratie van kinderen. Agora, 24-29.

Hellings, A. (2014). Gedwongen migratie en migratieprocessen: Uiteenzetting en vergelijkende studie tussen Estland en België [eindwerk]. Geel : Thomas More Kempen.

Pluymers, M. (2000). Geen plaats als thuis: Over migratie [eindwerk]. Brussel : Hogeschool Sint-Lukas.

Wets, J. (2001). Migratie en Asiel: vluchten kan niet meer. Syntheserapport van een onderzoeksproject inzake het migratie- en asielbeleid in België. Koning Boudewijnstichting.

Foblets, M-C., Vanheule, D., & Hubeau, B. (2003). Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen. Brugge: Die Keure.

Reeskens, T., Hooghe, M., Meuleman, B., & Trappers, A. (2008). Wat verklaart migratie naar Europese landen?. Acco.

Schouler-Ocak, M. (2015). Trauma and Migration. Springer.

Radel, C., Schmook, B., Carte, L., & Mardero, S. (2017). Toward a Political Ecology of Migration: Land, Labor Migration, and Climate Change in Northwestern Nicaragua. World Development.

Mendola, M.(2017). International migration and informal social protection in rural Mozambique. Economics, 71, 282-290.

Peeperkorn, M., & Tusk, D. (07 december 2017). EU-president Tusk wil af van Brusselse asielquota: "Deze aanpak werkt niet". De Morgen.

Theuns, K. (07 december 2017). “Brugge, stop met asielzoekers te importeren”. Het Nieuwsblad/regionaal: Brugge/Oostkust, 4.

Stevens, G., & Vollebergh, W. (2007). Mental health in migrant children. Journal of child psychology.

Stevens, G., Vollebergh, W., Pels, T., & Crijnen, A. (2007). Problem Behavior and Acculturation in Moroccan Immigrant Adolescents in the Netherlands. Journal of Cross-Cultural Psychology.

Stevens, G., Kamperman, A., Jong, J., & Crijnen, A. (2005). Aanbevelingen voor de werving van allochtone respondenten voor onderzoek. Tsg, 4, 200-204.

Nijsten, C., Geense, P., Pels, T., & Vollebergh, W. (2002). Allochtone ouders en justitie. TU Delft Library. KU Nijmegen.

Vollebergh, W., Veenman, J., & Hagendoorn, L. (2017). Integrating Immigrants in the Netherlands: Cultural Versus Socio-Economic Integration. Routledge revivals.

Stevens, G., & Vollebergh, W. (2008). Mental health in migrant children. The journal of child psychology and psychiatry, 49(3), 276-294.

Pels, T., Distelbrink, M., & Postma, L. (2009). Opvoeding in de migratiecontext. Verwey-Jonker Instituut.

Pels, T. (2003). Respect van twee kanten: Over socialisatie en lastig gedrag van Marokkaanse jongens. Migrantenstudies, 19(4), 228-239.

Pels, T., & Gruijter, M. (2005). Vluchtelingengezinnen: opvoeding en integratie: opvoeding en ondersteuning in gezinnen uit Iran, Irak, Somalië en Afghanistan in Nederland. Van Gorcum.

Oort, F., Ende, J., Crijnen, A., Verhulst, F., Mackenbach, J., & Joung, I. (2007). Ethnic disparities in mental health and educational attainment: comparing migrant and native children. International Journal of Social Psychiaty.

Stevens, G., Vollebergh, W., Pels, T., & Crijnen, A. (2007). Parenting and internalizing and externalizing problems in Moroccan immigrant youth in the Netherlands. Journal of Youth and Adolescence, 36(5), 685-695.

Oort, F., Joung, I., Ende, J., Mackenbach, J., Verhulst, F., & Crijnen, A. (2006). Internalising and Externalising Behaviours in Young Adults: Dutch Natives and Turkish Migrants in the Netherlands. Journal Ethnicity & health, 11(2), 133-151.

Barrez, D. (director). (2007). Wereld in beeld: 8 web-tv reportages over onze globaliserende wereld TV-uitzending. Mechelen : Global Society.

Dehandschutter, S. (Director), & Khalifeh, M. (Director). (2014). Reis naar Marokko TV-uitzending. Brussel : VRT. Canvas.

Van Beek, J. (Director). (2001). De wereld ons dorp ons dorp de wereld DVD-video. Leuven : Avimo.4.

Stockmans, P. (2014). ‘Met een opblaasbootje stak ik de Evros over’ MO* Magazine. Geraadpleegd via https://www.mo.be/

De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium. (2013). Migraties: Interne en internationale migratie. Geraadpleegd via http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/organisatie/

Myria. (2017). Migratie in België. In 2017 migratie in cijfers en in rechten (pp. 25). Brussel: Myria.

KU Leuven. (2017). Occupational & organisational psychology and professional learning. Geraadpleegd via https://ppw.kuleuven.be/o2l/english/images/onderzoek2.jpg/view

AFM. (2017). Is uw dienstverleningsdocument no actueel?. Geraadpleegd via https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2017/okt/dvd-actueel

Koninklijk besluit van 22 mei 2017 tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers in kader van een project of activiteit (15 juni 2017). Belgisch Staatsblad, 64680-64682.

Wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens (25 januari 2017). Belgisch Staatsblad, 12905-12918.

Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (1) (15 mei 2009). Belgisch Staatsblad, 37357-37407.

Omzendbrief van 10 oktober 1997 betreffende de vreemdelingen die tengevolge van buitengewone omstandigheden en onafhankelijk van hun wil voorlopig geen gevolg kunnen geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten dat ten opzichte van hen getroffen werd in het kader van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (14 november 1997). Belgisch Staatsblad, 30348-30353.

Ministerieel besluit van 9 oktober 2017 tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2016 (23 oktober 2017). Belgisch Staatsblad, 95559- 95561.