Basisteksten

Emma Bombeke: Selten, J.P. (2005). Schizofrenie en migratie. Tijdschrift voor psychiatrie, 47(11), 733-742. Geraadpleegd via http:// tijdschriftvoorpsychiatrie.nl

Eline Boone: Gomperts, W.J. (2012). De multiculturele binnenwereld. Tijdschrift voor psychotherapie, 38(3), 1-16. Geraadpleegd via https://link.springer.com/article/10.1007/s12485-012-0023-z

Amber Dekeyser: Exterkate, M. (2014). Migranten en cijfers. Bijblijven, 30, 8-18.

Jakob Jordens: Rotteveel, S. (03/05/2017). Vluchtelingen en de Nederlandse samenleving: een Arendtiaanse benadering. https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/350205, 27-34.

Elise Platteeuw: Van Willigen,L.H.M.(2009). Zorg voor gevluchte kinderen.Bijblijven,25(4), 23-30.

Emma Thomas:Kremer, M. (2016) Sociale zekerheid ‘migratie-proof’. Lieshout, Peter van ed. (Red) Sociale (on)zekerheid, de voorziene toekomst Amsterdam: Amsterdam University Press

Amber Van Houtte: Neuteleers, S. (2008). Milieuvluchtelingen: betekenis, verantwoordelijkheden en beleidsopties. Oikos, 46, 13-25.

Gwen Verlinden: Stevens, G.W.J.M., Vollebergh, W.A.M., Pels, T.V.M., & Crijnen, A.A.M. (2005). Patronen van acculturatie en probleemgedrag bij Marokkaanse jongeren in Nederland. Nederlands Tijdschrift Psychologie, 60, 153-163.